MASD.GAMES
Search…
Team

VYACHESLAV VOLODIN

Founder

NIKITA MOZHAEV

IVAN GUDKOV

VLADIMIR SMELOV

NICK ZHURAVLEV

Developer

MIKHAIL BABKIN

IVAN SHUMEYKO

YURIY FILATOV

Developer
Copy link
On this page
VYACHESLAV VOLODIN
NIKITA MOZHAEV
IVAN GUDKOV
VLADIMIR SMELOV
NICK ZHURAVLEV
MIKHAIL BABKIN
IVAN SHUMEYKO
YURIY FILATOV