MASD.GAMES
Search…
⌃K

Team

VYACHESLAV VOLODIN

Founder

NIKITA MOZHAEV

IVAN GUDKOV

VLADIMIR SMELOV

NICK ZHURAVLEV

Developer

MIKHAIL BABKIN

IVAN SHUMEYKO

YURIY FILATOV

Developer